Política de privacitat i tractament de dades personals

Necessitem gestionar i tractar les dades personals amb la finalitat d’atendre adequadament el servei turístic sol·licitat, gestionar possibles reclamacions i prevenció del frau. Per tant, de conformitat amb el que estableix l’article 13 del Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades t’informem sobre les qüestions necessàries sobre el tractament de les teves dades com a nostre client.

Corresponsables:

Dades de contacte dels responsables: IBIMUS TRAVEL SL, amb CIF B06931471, i domicili al C/ Cadenes 10, Esc. B, 4t 1a, 08960 Sant Just Desvern (Barcelona). Denominada, d’ara endavant, “Ibimus Travel”. Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: pots contactar a l’adreça postal ja citada i/o mitjançant correu electrònic a Ibimus@ibimustravel.com

Termini conservació dades personals:

Les dades personals es conservaran fins a un màxim de 5 anys després de la prestació del servei pel compliment d’obligacions legals. Un cop finalitzada aquest, mantindrem les teves dades bloquejades durant els terminis de prescripció de les obligacions que hagin pogut néixer del tractament i/o els terminis legals aplicables, quedant a disposició de les autoritats competents, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

Legitimación:

La base legal per al tractament de les teves dades es fonamenta en el contracte celebrat entre les parts i el Consentiment exprés que ens concedeixes amb la signatura d’aquest document. Destinataris:

  1. Per a la correcta prestació del servei és necessari traslladar les teves dades personals a tercers proveïdors de serveis. En concret, i a títol enunciatiu i no limitador, els esmentats proveïdors exerceixen els seus serveis en els següents sectors: majoristes de serveis de turisme, serveis de logística, agències, companyies de transport (aeri, ..), prevenció del frau, assessorament jurídic, empreses de serveis professionals multidisciplinaris, empreses relacionades amb el manteniment, empreses proveïdores de serveis tecnològics, empreses de seguretat física i empreses de serveis de centre de trucades.
  2. Organismes Públics competents, Agència Tributària, Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, jutges i tribunals, quan Ibimus Travel tingui l’obligació legal de facilitar-los.

Drets:

Finalment, us informem que pot exercitar els drets ARSOPL (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició, Portabilitat i Limitació), dirigint una comunicació per escrit a Ibimus Travel o al nostre Delegat de Protecció de Dades (ibimus@ibimustravel.com), incloent fotocòpia del teu DNI o un altre document identificatiu similar. A més, pots elevar queixa davant l’Autoritat de Control competent. Per tant, et demanem la signatura d’aquest document on t’informem de forma explícita d’aquest tractament, ja que segons el que disposa l’esmentada llei és imprescindible per a la consecució d’aquest, i per poder facilitar-li el servei de la manera més rigorosa possible.

Finalitats addicionals:

Existeixen altres finalitats propostes per a la qual és requerit el tractament de les teves dades personals, sobre les que has de pronunciarte de forma explícita i independent. Aquestes finalitats van més enllà de la prestació de servei, i no interfereixen en cap manera en la prestació del mateix. Per enviar comunicacions comercials per mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, etc.) sobre productes i serveis comercialitzats per Ibimus Travel.

Data de publicació d’aquesta Política: 17/08/2021